ניסוח וסקירה של חוזים

חוזים: בדיקה וניסוח

חוזה/הסכם משפטי אינו סתם פיסת נייר שנחתמת בין הצדדים אלא אמצעי להגנה על זכויותיה החוקיות של הישות העסקית.

הסכם מסדיר גם אחריות, תנאים, תנאים, מסגרות זמן, עניינים כספיים וכו', כך שכל סעיף בהסכם ייחתם כראוי; אי ביצוע הסכם עלול לגרום להפסדים בלתי צפויים משמעותיים.

חוזה/הסכם משפטי יכלול את העניינים המרכזיים הבאים (בין היתר):

 • הגדרות
 • היקף עבודה/שירות
 • התחייבויות / התחייבויות
 • אחריות מסחרית
 • תיעוד והפקת חשבוניות
 • סיום
 • תוקף
 • ויתור
 • הגנת IPR (אם רלוונטי)
 • כוח עליון
 • סכסוכים ויישוב סכסוכים
 • עונשים
 • החוק החל
 • סעיף הישרדות
 • מקום ביצוע / אספקה
 • סעיף סודיות
 • סעיף לא תחרותי
 • סעיף אי שידול
 • סעיף הסכם סודיות (NDA)
 • תיקונים
 • סעיף פיטורים

כל הסכם צריך להיות מנוסח בזהירות - ניסוח סטריאוטיפ עלול להוביל לתוצאות קטלניות.
לפיכך, יש לנסח את כל ההסכמים הבאים מבחינת דרישות ספציפיות ואופי ההסכם. החוזים/הסכמים הנפוצים ביותר כוללים:

 • הסכם שירות
 • הסכם אספקה
 • הסכם מכירה ואספקה
 • הסכם טכני
 • הסכם זיכיון
 • הסכם סודיות
 • הסכם רכש
 • הסכם תלת-צדדי
 • הסכם מיזם משותף
 • הסכם הרשאה
 • הסכם שיווק
 • הסכם העסקה
 • הסכם רישוי
 • הסכם סודיות

Juslaws & Consult, בהיותה משרד עורכי דין בשירות מלא, מייעצת לך לנסח כל הסכם משפטי על ידי התחשבות בכל פרט ופרט של החוק, הזכויות, ההיקף, החבויות והסעדים לפחות במידה שההסכם אינו סטריאוטיפי או מעורפל ביותר.

חשוב גם להבין שאף גוף עסקי לא יכול להרשות לעצמו להתמודד עם הליכי ליטיגציה אינסופיים; לפיכך, מומלץ תמיד לבחור בהסכם בוררות. לכן, יש לוודא כי קיימת הוראת בוררות מובנית בכל הסכם והסכם.

בדיקת חוזים

בהקשר משפטי, "בדיקה" פירושה ביצוע בדיקה זהירה וביקורתית של מסמכים שיש לבצע מבחינת החוק. בדיקה משפטית של חוזים מתבצעת באמצעות בדיקת נאותות יסודית של סעיפי ההסכם ומתכוונת גם להבטיח את הדברים הבאים: כל אמצעי ההגנה נלקחים, תפקיד ספציפי מוגדר, ביטחון כספי וסעדים משפטיים מוגדרים היטב, ההסכם עצמו מדויק וברור. הסכם מנוסח בצורה גרועה לא רק יגרום לבלבול בכל הנוגע לפרשנות, אלא גם עלול לגרום לאיבוד עמדתכם עקב פרצה שנוצרה כתוצאה משימוש בניסוח שגוי.

כל הסכם צריך להיקרא, להיות מובן ויסודי. לכן, תמיד מומלץ ללכת לבדיקה משפטית של ההסכם / החוזה שלך על מנת לחסוך הפסדים בלתי צפויים אשר ניתן היה למנוע אם פעולה נכונה של בדיקה משפטית על ידי משרד עורכי דין היה מבוצע בזמן.

"העתק-הדבק" או סטריאוטיפ של הסכמים/חוזים משפטיים עלולים להוביל להתאבדות כלכלית; לפיכך, יש לפנות למומחה משפטי כדי לערוך הסכם משפטי מסודר ולבצע בדיקה משפטית של מסמכים גם כן.