חוסר זהירות ורשלנות

חוסר זהירות ורשלנות

הזנחת זכויותיו החוקיות של אדם מהווה עבירה המוכרת בחוק. יסוד הדבר הוא שכל אדם זכאי לנקוט בהליכים משפטיים אם נפל קורבן לרשלנות. בתאילנד, המסגרת המשפטית מחייבת עונשים מחמירים למי שגורם נזק באמצעות רשלנות, כמפורט בחוק הפלילי התאילנדי.

תאונות עלולות לקרות באופן בלתי צפוי, ולא תמיד ברור אם הן באמת מקריות או תוצאה של רשלנות של מישהו. היו מקרים רבים שבהם אנשים הוטעו להאמין שאירוע מצער הוא רק תאונה. לכן, חיוני להתחמש בהבנה מעמיקה של החוק התאילנדי, בין אם אתה אזרח תאילנדי או גולה המתגורר בתאילנד. ידע זה יכול להיות מרכזי בהגנה על זכויותיך ובהבטחת הצדק.

מעשה רשלנות על פי החוק הפלילי התאילנדי

על פי החוק הפלילי התאילנדי, סעיף 59, אדם יישא באחריות פלילית רק כאשר אותו אדם מבצע מעשה בכוונה, למעט במקרה שהחוק קובע כי אותו אדם חייב לשאת באחריות כאשר אותו אדם מבצע מעשה ברשלנות, או למעט במקרה של החוק קובע בבירור כי אדם זה חייב להיות אחראי למרות שאותו אדם ביצע מעשה שלא במתכוון.

  • לבצע מעשה בכוונה תחילה הוא לעשות מעשה במודע ובו בזמן, העושה רצה או יכול היה לחזות את ההשפעה של מעשה כזה.
  • אם העושה אינו יודע את העובדות המהוות את יסודות העבירה, לא ניתן לראות בכך שהעושה חפץ או יכול היה לחזות את ההשפעה של עשייה כזו.
  • לבצע מעשה ברשלנות פירושו לבצע עבירה שלא במתכוון אך מבלי להפעיל זהירות כפי שניתן היה לצפות מאדם בתנאים ובנסיבות אלה, והעושה יכול היה לנקוט בזהירות כזו אך לא עשה זאת מספיק.
  • מעשה יכלול גם כל תוצאה שתביא ההשמטה לעשות מעשה שיש לעשותו כדי למנוע תוצאה כזו.

הסעיף הנ"ל מהחוק הפלילי התאילנדי מגדיר בבירור כיצד מעשה יכול להיחשב כמעשה של רשלנות או מתוך כוונה לעשות מעשה כזה. יתר על כן, אם רשלנות גרמה למוות או לחבלה חמורה, לפי הסעיף הבא, מאסר וקנס הם ודאיים.

על פי החוק הפלילי התאילנדי, סעיף 291 קובע:"מי שעשה את המעשה ברשלנות ואותו מעשה שגרם לאדם האחר למוות, דינו – מאסר שלא מתוך עשר שנים או קנס שלא יעלה על עשרים אלף באט".

יתר על כן, על פי סעיף 300: "מי שעשה את המעשה ברשלנות ומעשה כזה כדי לגרום נזק גופני חמור לאדם האחר, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס שלא יעלה על ששת אלפים באט, או שניהם".

הגשת תביעת רשלנות בתאילנד

כאשר מתחילים תיק רשלנות בתאילנד, חיוני להתייעץ ולהעסיק עורך דין המתמחה במשפט פלילי. תיקים אלה דורשים הכנה מדוקדקת וראיות משמעותיות לביסוס טענת הרשלנות כלפי הנאשם.

דוגמה מובהקת לתביעת רשלנות כוללת תרחיש שבו אפוטרופוס, כגון אם, אינו משגיח כראוי על ילדו. אם הילד, ללא השגחה, משחק בגפרורים או במצית, וגורם לשריפה הגורמת לנזק לרכוש, לפגיעה גופנית ואף למוות, תרחיש זה יהווה רשלנות מצד האפוטרופוס.

תקציר

הצוות המשפטי של Juslaw &Consult מורכב מאנשי מקצוע ועורכי דין מנוסים אשר טיפלו רבות בסוגי התיקים הנדונים במאמר זה. המחויבות שלנו לספק שירותים משפטיים מובילים בתאילנד היא בלתי מעורערת, ואנו מבטיחים תשומת לב קפדנית לכל שלב של התהליך המשפטי.

עם ניסיון של שנים בתחום המשפטי, ניהלנו מגוון רחב של תיקי רשלנות, המקיפים הן את המשפט הפלילי והן את המשפט האזרחי. הביטחון שלנו נובע מהמומחיות והמיומנות העמוקה שלנו בתחום זה. אם אתם מחפשים מידע נוסף או מעוניינים לתאם איתנו פגישת ייעוץ, אנו מזמינים אתכם בחום ליצור קשר.