התחייבויות פליליות של ישויות משפטיות

אחריות פלילית של ישות משפטית

בתאילנד, ישויות עסקיות כגון שותפויות רשומות, שותפויות מוגבלות, חברות מוגבלות, עמותות וקרנות נשלטות על ידי חוקים ספציפיים המתארים את הזכויות והחובות של משקיעים ומנהלים. תחומי האחריות המשותפים כוללים הפעלת העסק בהתאם ליעדיו המוצהרים, חלוקת דיבידנדים עם השגת היעדים הפיננסיים, וקיום פגישות שנתיות או יוצאות דופן כדי לדון ולקדם יעדים עסקיים.

לעומת זאת, התנהגות בלתי הולמת של אנשים אלה עשויה גם להוות עבירה פלילית, שעונשה על פי הקוד האזרחי והמסחרי של תאילנד. באופן ספציפי, החוק הקובע עבירות הנוגעות לשותפות רשומה, שותפות מוגבלת, חברה בע"מ, עמותה וקרן B.E. 2499 (המכונה "החוק") מתאר השלכות משפטיות אלה.

מעבר לקוד האזרחי והמסחרי, הקובע אחריות אזרחית לשותפויות, בעלי מניות ודירקטורים, נחקק החוק הנ"ל כדי להבטיח כי גופים עסקיים ובעליהם יצייתו בקפדנות לחוק התאילנדי. זה כולל את Thai Company Limited וישויות עסקיות אחרות בתאילנד, שכולם מוסדרים על ידי מסגרת משפטית מקיפה זו. אם אדם פרטי, המופקד על ניהול או פיקוח על פעולותיה של ישות עסקית תאילנדית, יתחייב או יסכים לאחת מהפעולות הבלתי מורשות הבאות:

  • עיסוק בפעולות הפוגעות, הורסות, משנויות, מצמצמות או מזייפות חשבונות, מסמכים או ניירות ערך כלשהם הקשורים לשותפות או לחברה; או
  • ביצוע מעשים כגון רישומים כוזבים, או השמטת פרטים קריטיים בחשבונות או במסמכים כלשהם הקשורים לשותפות או לחברה, בכוונה לשלול במרמה מהשותפות, מהחברה, משותפיה או מבעלי המניות את ההטבות החוקיות שלהם, כפוף לתוצאות משפטיות. אנשים שיימצאו אשמים בהתנהגות בלתי הולמת כזו עלולים לעמוד בפני עונש של עד שבע שנות מאסר, קנס שלא יעלה על 140,000 THB, או שניהם.

השלכות פליליות נגד ישות משפטית

בתגובה לתקריות ההולכות וגוברות של ישויות משפטיות המפרות את החוק, ממשלת תאילנד, באמצעות האסיפה המחוקקת הלאומית, חוקקה את החוק על התיקון להוראות משפטיות הקשורות לאחריות פלילית של נציגי ישויות משפטיות B.E. 2560 (2017), המכונה בדרך כלל "החוק". חקיקה משמעותית זו ביטלה את חזקת האחריות הקפידה שהייתה מעוגנת בעבר ב-76 חוקים שונים, ובמקומה הוכנס עיקרון חדש של אי-חזקה, הקובע:

"הדירקטור, המנהל או האדם האחראי לפיקוח על הפעילות העסקית יישאו באחריות משפטית לכל עבירה שבוצעה על ידי החברה אם ניתן להוכיח כי העבירה הייתה תוצאה ישירה של הוראותיהם או מעשיהם. כמו כן, אם חלה על אותם אנשים חובה לתת הוראות או לנקוט אמצעים למניעת עבירה ולא עשו כן, מה שהוביל לכך שהחברה ביצעה עבירה, הם יהיו אחראים באותה מידה".

76 החוקים שהושפעו משינוי חקיקה זה כוללים, בין היתר, את חוק מס הכנסה, החוק לקביעת עבירות הנוגעות לחברות פרטיות וציבוריות, חוק הגנת הצרכן, חוק התקשורת וחוק איסור הלבנת הון.

עם חקיקתו של חוק חדש זה, דירקטורים אינם נחשבים עוד באופן אוטומטי אחראים תחת חזקת האחריות הקפידה. משמעות הדבר היא שדירקטורים אינם מחויבים להוכיח את אי מעורבותם או היעדר קשירת קשר בעבירות שבוצעו על ידי החברה שלהם - עיקרון שהיה ידוע בעבר כ"אשם על פי חזקה". האחריות עוברת כעת לתובע הציבורי או למתלונן לקבוע כי הוראותיו הישירות של הדירקטור, פעולותיו או כישלונו לפעול היו הגורם להפרה החוקית של החברה, המגלמת גישה של "אשם במעשה או במחדל".

עם חקיקתו של חוק חדש זה, דירקטורים אינם נחשבים עוד באופן אוטומטי אחראים תחת חזקת האחריות הקפידה. משמעות הדבר היא שדירקטורים אינם מחויבים להוכיח את אי מעורבותם או היעדר קשירת קשר בעבירות שבוצעו על ידי החברה שלהם - עיקרון שהיה ידוע בעבר כ"אשם על פי חזקה". האחריות עוברת כעת לתובע הציבורי או למתלונן לקבוע כי הוראותיו הישירות של הדירקטור, פעולותיו או כישלונו לפעול היו הגורם להפרה החוקית של החברה, המגלמת גישה של "אשם במעשה או במחדל".

אם דירקטור פועל שלא כדין בשם החברה, הוא יואשם בנפרד בעבירה פלילית לפי החוק שצוין. יתר על כן, אם דירקטור אחר, שפעל בתום לב, ייחשד במעורבות, גם הוא עלול לעמוד לדין.

תקציר

ל-Juslaw&Consult מומחיות רבה בניווט במורכבויות של תיקים הנוגעים לממשל תאגידי ומחלוקות. אנו מצוידים היטב כדי להדריך אותך בכל שלב נדרש, בין אם אתה מבקש ייעוץ בנושא מתמשך או זקוק לסיוע בהקמה וניהול של חברה תאילנדית או ישות עסקית בהתאם לחוקים המקומיים. אנו מבינים את הרגישות של סכסוכים בין משקיעים, בעלי מניות או דירקטורים, במיוחד לאור השותפות שלהם בעסקים. במצבים הכרוכים בהשקעות משמעותיות, בהם פירוק עלול לסכן רווחים עתידיים, אנו דוגלים בגישור ופשרה, תוך התחשבות בדינמיקה הבין-אישית רבת הניואנסים.

עם זאת, אם מחלוקת מסלימה לנקודה שבה פעולה אדוורסרית היא בלתי נמנעת, משרדנו מוכן לטעון או להגן על עמדתך תוך שימוש בכל העובדות, הראיות והחוקים הרלוונטיים. המחויבות שלנו היא להבטיח פתרון שהוא גם חיובי וגם משמעותי עבור לקוחותינו.