הקוד האזרחי והמסחרי התאילנדי

הקוד האזרחי והמסחרי התאילנדי (TCCC), שהוכרז בשלבים החל משנות העשרים של המאה העשרים, מכסה מגוון רחב של נושאים, כגון מעמד אישי, זכויות קניין, דיני משפחה, ירושה והתחייבויות חוזיות.

הוא מספק את המסגרת המשפטית לרוב האינטראקציות היומיומיות של יחידים ועסקים כאחד, למעט החוק הפלילי המכוסה על ידי חוק העונשין התאילנדי. כל הספרים הכלולים ב- (TCCC) זמינים לקריאה להלן.

כתב ויתור: רק הגרסה התאילנדית הרשמית שפורסמה על ידי ממשלת תאילנד חוקית בתאילנד. הספרים המתורגמים הוצעו לך רק למען הבנה טובה יותר.