אמנות והליכי הסגרה בתאילנד

הליכי הסגרה

כאשר זר מבצע פשע בתאילנד ונכנס לכלא בשל עבירה כזו, החזרה לארץ מולדתו למשפט אינה אוטומטית. כדי שאדם יוסגר, יש לפתוח בהליך הסגרה רשמי. הסגרה היא הליך מורכב, ולתאילנד יש אמנות הסגרה עם מספר מדינות נבחרות בלבד. אם אין אמנה כזו בין תאילנד לבין מדינת הולדתו של העבריין, האדם עשוי להידרש להישאר במעצר בתוך תאילנד. חשוב לציין כי בעוד בתי הכלא התאילנדים הם חלק ממערכת הפועלת ללא הרף לשיפור התנאים ולשמירה על סטנדרטים, הם עדיין מתמודדים עם אתגרים מסוימים.

מדינות שיש להן הסכמי הסגרה עם תאילנד

נכון לעכשיו, המדינות הבאות יש אמנות הסגרה עם תאילנד כוללים אוסטרליה, בנגלדש, בלגיה, קנדה, קמבודיה, סין, פיג 'י, אינדונזיה, לאוס, מלזיה, הפיליפינים, דרום קוריאה, ארצות הברית של אמריקה, ובריטניה; הונגריה והפדרציה הרוסית נוספו לאחרונה לרשימה זו.

חוק ההסגרה, B.E. 2551 (2008)

על פי חוק ההסגרה של תאילנד, לפי סעיף 7. עבירה הניתנת להסגרה חייבת להיות עבירה פלילית, הקבועה בחוקי המדינה המבקשת ותאילנד כעבירה פלילית עם עונש מוות או מאסר או צורות אחרות של שלילת חירות למשך יותר משנה אחת, לא משנה אם היא נקבעת כעבירה באותה קטגוריה או נושאת את אותו שם בשתי המדינות.

סעיף 8. ההסגרה תחל בבקשת הסגרה מהמדינה המבקשת.

- בקשת ההסגרה מהמדינה המבקשת שיש לה אמנת הסגרה עם תאילנד תועבר לרשות המרכזית. כאשר למדינה המבקשת אין הסכם הסגרה עם תאילנד, הבקשה תועבר בערוצים דיפלומטיים.
- בקשת ההסגרה והמסמכים והראיות הנלווים לה יהיו בהתאם לכללים, שיטות ותנאים שנקבעו בתקנות השרים.
- בקשת ההסגרה והמסמכים והראיות לפי ס"ק 3 שיוגשו לבית הדין יתורגמו לשפה התאילנדית ויאושרו לתרגום נכון.
- בית המשפט רשאי לקבל את בקשת ההסגרה ואת המסמכים והראיות לפי סעיף זה בלי לזמן עדות משלימה של עד.

סעיף 9. ממשלת תאילנד רשאית לשקול להסגיר אדם למדינה המבקשת להעמדה לדין או לריצוי עונש בתיק פלילי על פי שיקול דעתו של בית הדין של האחרונה בעלת סמכות השיפוט על ההליכים, במקרים הבאים:

(1) כאשר מדובר בעבירה הניתנת להסגרה ואינה אסורה על פי חוקי תאילנד או שאינה עבירה בעלת אופי פוליטי או עבירה צבאית;

(2) אם אין אמנת הסגרה עם המדינה המבקשת כאשר אותה מדינה הוכיחה במפורש כי ההסגרה תינתן לתאילנד באותו אופן אם תאילנד תבקש זאת. עבירת האופי הפוליטי בפסקה 1 (1) אינה כוללת את העבירות הבאות:

(1) רצח, גרימת נזק גופני או שלילת חירותם של המלך, המלכה או יורש העצר;
(2) רצח, גרימת נזק גופני או שלילת חירותם של ראש המדינה, ראש הממשלה או בני משפחה מדרגה ראשונה של אותם אנשים;
(3) ביצוע עבירה שאינה נחשבת כעבירה פוליטית לצורך הסגרה לפי אמנות שתאילנד צד להן. עבירה צבאית פירושה עבירה פלילית צבאית ספציפית ולא עבירה לפי המשפט הפלילי בכלל.

תנאי ההסגרה

להלן התנאים הנדרשים להסגרתו של אדם מתאילנד:
- ההסגרה לא תהיה מנוגדת לחוק התאילנדי
- העבירה אינה פוליטית במהותה: ההגדרה של פוליטיקה אינה כוללת רצח או פשע מכוון (או כל ניסיון לפשעים כאלה) נגד ביטחונו של ראש מדינה או בני משפחתו
- העבירה אינה צבאית בלבד במהותה
- אין פסק דין סופי של בית משפט במדינה המבקשת המוצא את האדם נשוא בקשת ההסגרה חף מפשע מהעבירה; כי אותו אדם כבר ריצה עונש בגין העבירה; כי אדם כאמור אינו מנוע בדרך אחרת מהעמדה לדין בגין העבירה; שאותו אדם קיבל חנינה מהעמדה לדין.

הסגרתו של אזרח תאילנדי חזרה לתאילנד

סעיף 12. ביצוע בקשת הסגרה של אזרח תאילנדי יכול להתבצע במקרים הבאים:
(1) כאשר הדבר מצוין באמנת ההסגרה בין תאילנד לבין המדינה המבקשת;
(2) אותו אדם הסכים להסגרה; או
(3) זוהי ההסגרה בתנאי של הדדיות שתאילנד מתחייבת עם המדינה המבקשת.

תקציר

ב-Juslaws & Consult, אנו מכירים במורכבות של חוקי ההסגרה ובהשלכות שיש להם על אנשים העומדים בפני אישומים מעבר לגבולות בינלאומיים. המומחיות שלנו במשפט הבינלאומי, יחד עם הבנה עמוקה של המסגרת המשפטית התאילנדית, ממצבים אותנו לספק תמיכה משפטית שאין דומה לה לאלה המנווטים את תהליך ההסגרה. בין אם אתם מבקשים להבין את האפשרויות המשפטיות שלכם, דורשים ייצוג או זקוקים לסיוע בניווט בנבכי אמנות ההסגרה, Juslaws & Consult מחויבת לספק הדרכה וסנגור מומחים. המחויבות שלנו היא להגן על הזכויות והאינטרסים שלך, ולהבטיח שתקבל תמיכה משפטית מוסמכת ורחומה לאורך כל התיק שלך.