רישום אזרחי תאילנדי

רישום אזרחי תאילנדי

רישום אזרחי בתאילנד נשלט על ידי חוק הרישום האזרחי B.E. 2534 (1991) וכולל את הדברים הבאים:

A.    תעודת פטירה
B.    תעודת נישואין
ג. תעודת גירושין
ד. תעודת לידה

דרישות בסיסיות לבקשת עותקים או תיקונם:

1. תעודת זהות/דרכון לאומי (במקרה של מבקש זר)
2. ייפוי כוח שניתן למשרד עורכי הדין או לכל אדם מופקד
3. צילום התעודה (אם קיים)

JUSLAWS &CONSULT

אנו מסייעים הן לאזרחים תאילנדים והן לאזרחים זרים בבקשות, הגשות ובקשות לשינוי מידע בכל סוגי האישורים הכפופים לחוק הרישום האזרחי.