הגנה על זכויות הצרכן בתאילנד

חוק הגנת הצרכן של תאילנד

A. מהו חוק הגנת הצרכן של תאילנד?
חוק הגנת הצרכן של תאילנד, שנחקק ב- B.E. 2522 (1979), קובע מסגרת מקיפה שנועדה להגן על זכויות הצרכן במדינה. חקיקה זו נועדה להגן על צרכנים העוסקים בעסקאות עם עסקים - בין אם מדובר ברכישת טובין, ייבוא מוצרים למכירה או קבלת שירותים. היא מבטיחה שהצרכנים מוגנים מפני פרקטיקות לא הוגנות ונתמכים במקרים שבהם מחלוקות נובעות מהסכמים מסחריים.

הגנות מרכזיות על פי חוק הגנת הצרכן:מידע ותיאור: לצרכנים יש את הזכות לקבל מידע מדויק ומספיק לגבי איכות המוצרים או השירותים.

1. חופש בחירה: צרכנים זכאים לבחור את המוצרים או השירותים שלהם באופן חופשי.

2. בטיחות: החוק מבטיח את בטיחות הצרכן בשימוש במוצרים או בשירותים.

3. הגינות בחוזים: היא מבטיחה הגינות
בהסכמים החוזיים בין צרכנים לעסקים.

4. שיקול מתקן: לצרכנים יש את הזכות לבקש סעדים עבור כל נזק שנגרם.

ב. שיפורים באמצעות חוק הליך הצרכן B.E. 2551 (2008)מתוך הכרה באתגרים העומדים בפני צרכנים בפתרון סכסוכים עם עסקים, כולל האפשרות המרתיעה של הליכים משפטיים ארוכים ויקרים, נחקק חוק הליך הצרכן B.E. 2551 (2008). חוק זה מספק הגנות נוספות ויעילות פרוצדורלית לצרכנים:

פטור מאגרת בית משפט: צרכנים המגישים כתבי אישום פטורים מתשלום אגרות בית משפט, ובכך מאפשרים גישה קלה יותר לצדק.

הליכים מהירים בבית המשפט: החוק מחייב הליכים מהירים בבית המשפט, כגון יישוב מיידי של סוגיות, ומטרתו להשלים את הליכי הגישור, העדות והחקירה ביום אחד.

פסקי דין ברירת מחדל: אם צד אינו מופיע או מייצג את עצמו במהלך הדיונים, בית המשפט רשאי לפסוק נגדו באופן אוטומטי – לקבוע כי הנתבעים נמצאים בחדלות פירעון או למחוק את עניינו של התובע מהדין.

תקופת התיישנות:
עבור נזקים הקשורים לבריאות:
יש להגיש תביעות בתוך 3 שנים מיום שהנזק והצד האחראי ידועים, לא יותר מ-10 שנים ממועד היוודע הנזק.
במקרים הנובעים ממעשים פסולים: יש להגיש תביעות תוך שנה מיום היוודע הנזק והצד האחראי, עם מגבלה מקסימלית של 10 שנים מקרות המעשה.

תקציר

במהלך שני העשורים האחרונים, אחד מסוגי התיקים המשמעותיים ביותר שניהלנו נוגע לסכסוכים צרכניים, במיוחד בנוגע לרכישת בתים משותפים בתאילנד. ב- Juslaws & Consult, אנו ממליצים בחום לרוכשים פוטנציאליים לפנות לייעוץ המשפטי שלנו ולחוות דעתנו לפני השלמת כל רכישה של בית משותף. הגישה הראשונית שלנו כוללת ביצוע בדיקת נאותות יסודית כדי לזהות סיכונים פוטנציאליים הקשורים ליזם ולפרויקט שלו. צעד יזום זה נועד להגן על האינטרסים וההשקעות של לקוחותינו מלכתחילה.

במידה והעניין יסלים להתדיינות משפטית, לקוחותינו יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי הם מיוצגים על ידי צוות בעל מומחיות משפטית נרחבת. אנו מתגאים בפיתוח ויישום אסטרטגיות מדויקות המותאמות לסנגור יעיל עבור לקוחותינו בבית המשפט. מחויבותנו למתן שירותים משפטיים יוצאי דופן מבטיחה הגנה נמרצת על זכויות לקוחותינו לאורך כל תהליך יישוב הסכסוך.